Pytanie
Czy dochód uzyskany z tytułu wynagrodzenia w kwocie 37.440 (przelany na konto w Polsce i przewalcowany), uzyskany z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej w 2013 r. podlega w 2013 r. rozliczeniu w zeznaniu PIT-36 plus załącznik PIT/zg wg skali podatkowej?
Jeżeli tak to w jakich pozycjach zeznania wpisać dochód i podatek?
Nadmieniam, że pozostałe źródła dochodu istnieją tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczeniu się wg podatku liniowego 19%.
Czy podatnik ewentualnie może rozliczyć się wspólnie z małżonką (która nie uzyskała żadnych dochodów) oraz odliczyć ulgę na dzieci i tym samym obniżyć ewentualny podatek należny wynikający z tyt. pełnienia funkcji dyrektora?