Pytanie
Pracownica (umowa o pracę na czas nieokreślony) została przyjęta w maju 2008 r. Nie wykorzystała całego urlopu wypoczynkowego z 2009 r. (15 dni) i z 2010 r., zaś rozpoczęła urlop macierzyński w marcu 2010 r. Od dnia następnego po jego ukończeniu (w sposób ciągły) przebywała na zasiłkach opiekuńczych i chorobowych do kwietnia 2011. W międzyczasie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego (do wykorzystania zaraz po zakończeniu okresu zasiłkowego). Pracodawca nie wyraził na to zgody w proponowanym terminie (w formie pisemnej), z powodu konieczności zapewnienia normalnego trybu pracy na podstawie art. 163 KP. W odpowiedzi otrzymano wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na 2 lata, a po dwóch latach na kolejny rok aż do dnia 22 marca 2014 r. W dniu 19 marca 2014 r. pracodawca otrzymał listem poleconym wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
W tej sytuacji istnieje obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za urlop.
Czy należy wypłacić ekwiwalent za 67 dni (15 dni za 2009 rok, 26 dni za 2010 rok i 26 dni za 2011 rok)?
Czy zaległy urlop z 2009 i 2010 r. można uznać za przedawniony i wypłacić ekwiwalent tylko za 26 dni z 2011 r.?