Pytanie
Zasiłek dla opiekuna - z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasła z mocy prawa decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne matce na syna. Decyzja o świadczeniu pielęgnacyjnym była wydana na czas określony do 30 września 2013 r. Obecnie osoba zgłosiła się o wypłatę zasiłku dla opiekuna z wyrównaniem i przedstawiła aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności syna - znaczny stopień. Wniosek na komisję został złożony w lutym 2014 r. i orzeczenie również wydane w lutym 2014 r.
Ile wniosków powinna złożyć osoba - czy oddzielny wniosek na zasiłek dla opiekuna od lutego i decyzję wydać od lutego na czas nieokreślony zgodnie z obowiązującym orzeczeniem i czy oddzielny wniosek o wyrównanie?
W jakich okresach przysługuje wyrównanie?