Pomimo wdrażania w Niemczech rewolucji energetycznej, której celem jest zamknięcie elektrowni...
Lepiarz Jacek
12.11.2013
Środowisko
Blisko 3,4 mln zł kosztowało oczyszczenie i zneutralizowanie gleby w Boguszowie Gorcach, gdzie...
Wiązowska Katarzyna
12.11.2013
Środowisko
Polska, która jest potentatem węglowym, doszukuje się spisków w polityce klimatycznej. Dla tego...
Zyśk Daniel
12.11.2013
Środowisko
Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy spotykają się z różnego rodzaju odsetkami. Mogą one...
Maria Dolna-Ciemniakowska
12.11.2013
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, bo korzystają z...
Katarzyna Bogucka
12.11.2013
Nie oczekuje się, że szczyt klimatyczny rozpoczęty w poniedziałek w Warszawie będzie kamieniem...
Wróbel Anna
12.11.2013
Środowisko
W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 2 076 tys. osób. W porównaniu do...
Marta Schodzińska
12.11.2013
W trybie specustawy drogowej może być wywłaszczona również nieruchomość o nieuregulowanym stanie...
Anna Dudrewicz
12.11.2013
Budownictwo
W latach 2014-2020 Program Infrastruktura i Środowisko będzie najważniejszym unijnym programem...
Renata Mosiołek
12.11.2013
Środowisko
Ponad 30 mężczyzn przez blisko trzy godziny blokowało w poniedziałek drogę krajową nr 16 w...
Joanna Wojciechowska
12.11.2013
Budownictwo
Większe zaangażowanie Polski w prace nad porozumieniem klimatycznym, finansowe wsparcie działań...
11.11.2013
Środowisko
Filipiny, w które w piątek uderzył potężny tajfun, wezwały na szczycie klimatycznym w Warszawie do...
Strzępka Krzysztof
11.11.2013
Środowisko
Od 1988 r. Polska ograniczyła emisję gazów cieplarnianych niemal o 30 proc., przy ciągłym wzroście...
Strzępka Krzysztof
11.11.2013
Środowisko
Minister środowiska Marcin Korolec przejął przewodnictwo nad światowym procesem negocjacji...
Osiński Łukasz
11.11.2013
Środowisko
Zmiany klimatu wpływają na powtarzające się problemy z wodą w naszej szerokości geograficznej....
Łukasz Matłacz
11.11.2013
Środowisko
Polska powinna przeciwstawić się wszelkim próbom zaostrzania globalnej i unijnej polityki...
Boroń Michał
10.11.2013
Środowisko
Bank Ochrony Środowiska opracował program wspierający budowę domów jednorodzinnych wyposażonych w...
Wanda Pszczółkowska
10.11.2013
Budownictwo
Bank Ochrony Środowiska opracował program wspierający budowę domów jednorodzinnych wyposażonych w...
Wanda Pszczółkowska
10.11.2013
Nowe technologie
Aby faktycznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, musieliby w tym uczestniczyć wszyscy główni...
Ślązak Anna
10.11.2013
Środowisko
Ambasadorzy krajów UE poparli w piątek zamrożenie aukcji części pozwoleń na emisję CO2. Propozycji...
Żylińska Julita
09.11.2013
Środowisko
USA zgadzają się, by szczyt w Warszawie uzgodnił coś na kształt mapy drogowej dla dalszych prac, by...
Czerny Inga
09.11.2013
Środowisko
Komisja Europejska przedstawiła propozycję prawodawstwa koniecznego do formalnej ratyfikacji przez...
LEX
09.11.2013
Środowisko
Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Szczawno Zdrój i Nowa Ruda dostaną ponad 35 mln zł z Narodowego i...
Wiązowska Katarzyna
08.11.2013
Środowisko
Energia oparta na węglu jest przeżytkiem, a polityka klimatyczna to instrument modernizacji kraju;...
Dąbkowska Sylwia
08.11.2013
Środowisko
Od północy na wewnętrznych granicach UE w Polsce obowiązuje kontrola graniczna wprowadzona w...
Rynkiewicz Marcin
08.11.2013
Środowisko
Dalsze próby budowy globalnych mechanizmów finansowania działań zapobiegających zmianom klimatu...
Krzyczkowski Wojciech
08.11.2013
Nowe technologie
Jakie kroki trzeba podjąć, aby przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytowo-akcyjną?
Paweł Ziółkowski
08.11.2013
Czy dopuszczalny jest podział nieruchomości wyłącznie na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce...
Artur Ratajszczak
08.11.2013
Budownictwo
Na posiedzeniu w dniu 5 listopada br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia...
Wanda Pszczółkowska
08.11.2013
Budownictwo
Wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowiskach należących do związków międzygminnych...
Boroń Michał
08.11.2013
Środowisko