Pierwszy program skierowany do rodzin z dziećmi

- To dobra wiadomość dla młodych Polek i młodych Polaków. To pierwszy tego typu program wspierający rodziny posiadające dzieci w zakupie pierwszego mieszkania. Obok wydłużenia urlopów rodzicielskich i przedszkola za złotówkę to trzeci komponent prorodzinnego programu rządu - mówił Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak tuż przed uchwaleniem ustawy wprowadzającej program "Mieszkanie dla młodych". 27 września br. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa będzie teraz rozpatrywana przez Senat.Nowak: dopłacamy ludziom, nie bankom

Minister Sławomir Nowak zaznaczył, że po raz pierwszy rząd dopłaca do samego kredytu, a nie odsetek. - To bardzo wymiernie poprawi zdolność kredytową młodych ludzi. Dopłacamy na wejściu nie bankom, ale ludziom - powiedział. Ustawa zakłada wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego dla osób o wieku nie przekraczającym 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dofinansowanie wkładu własnego dla singli i rodzin bezdzietnych ma wynosić 10% wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15% tej kwoty. Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15%. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m2, natomiast samo mieszkanie nie będzie mogło być większe niż 75 m2 w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m2 w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m2.

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano w rodzinach, które korzystały z programu MdM, w których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.


Program objął domy jednorodzinne

Systemem pomocy państwa objęta została także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach, prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowają młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub - w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku - również lokal mieszkalny).


Program będzie obowiązywać w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota 3.553 mln zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.