Na terenie Stalowni (róg ulic: Soidarności i Szwedzkiej) miałaby powstać filia Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie; jej budowa ułatwiłaby pacjentom z Warszawy dostęp do leczenia onkologicznego.

Szpital w Wieliszewie wybudowała Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, która również miałaby wybudować oddział chemioterapii na Pradze. Uczenia prowadzi m.in. kierunki o profilu medycznym.

Protest podjęto w związku z odmowną decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków dotyczącą uzgodnienia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji. 

Wedługj informacji z Urzędu Miasta Warszawy, Konserwator nie wydał odmownej decyzji dotyczącej budowy oddziału, aj jedynie nie uzgodnił warunków zabudowy. Zastrzeżenia dotyczyły wysokości projektowanego budynku, która mogłaby kolidować z istniejąca zabudową zabytkową. (pap)