Tombarkiewicz poinformował, że pojawiła się inicjatywa wpisania w programy kształcenia na uczelniach medycznych problematyki bezpieczeństwa pacjenta.
- Do tej pory to było kompletnie pomijane, nie było w żadnym programie - powiedział. Wskazał, że chodzi nie tylko o kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne, ale również pielęgniarskie i ratownictwo medyczne.

- Są to niezwykle ważne rzeczy, dlatego, że im wcześniej u młodych ludzi ukształtujemy świadomość odnoszącą się do bezpieczeństwa pacjenta, a tym samym przełożenia tego na jakość udzielanych świadczeń, tym lepsze będą późniejsze efekty - powiedział.

Poinformował, że w ubiegłym roku podległe resortowi zdrowia Centrum Monitorowania Jakości przeprowadziło badanie dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i występowania zdarzeń niepożądanych.
- Badanie pokazało, że w naszym kraju jest około 7 procent zdarzeń niepożądanych związanych z hospitalizacją - powiedział.

 [-OFERTA_HTML-]

 

W poniedziałek 24 października 2016 roku w resorcie zdrowia odbyła się inauguracja programu "Bezpieczeństwo Pacjenta" na studiach medycznych w Polsce. Organizatorem spotkania jest Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Podczas dwudniowej sesji odbędą się także warsztaty na temat bezpieczeństwa pacjenta – przewodnik i wskazówki dla kadry dydaktycznej.

- Zależy nam bardzo na tym, aby rekomendacje, które będą po tych dwóch dniach, stanowiły podstawę do zmiany podstawy programowej, żebyśmy mogli w sposób skuteczny wpisać te elementy - powiedział Tombarkiewicz.

Doprecyzował, że chodzi między innymi o kwestie związane z bezpieczną farmakoterapią i problematyką zakażeń szpitalnych.
- Im wcześniej studentów nauczymy podejścia w bardzo szerokim aspekcie informacji związanych z bezpieczeństwem pacjenta, ale także przekładającym się na jakość udzielanych świadczeń, tym lepsze efekty będą w ciągu następnych lat - powiedział wiceminister.

W poniedziałkowych i wtorkowych spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia wezmą udział między innymi eksperci WHO, przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, uniwersytetów medycznych, instytutów medycznych i samorządów: lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego.(pap)