Spółki pracownicze w przekształceniach SP ZOZ-u

Rok 2013 jest pierwszym, w którym podmioty tworzące, zgodnie z art. 216 ustawy o działalności leczniczej, będą podejmowały decyzje w sprawie ewentualnej zmiany formy organizacyjno-prawnej...

21.03.2013

Stawki dla biegłych medyków wymagają urealnienia

Bez zmiany zasad wynagradzania lekarzy współpracujących z sądami i komisjami wojewódzkimi pacjenci nie doczekają się odszkodowań za złe leczenie. MS przygotowuje taki projekt, ale nie wiadomo kiedy...

21.03.2013

Nagrody za działania na rzecz walki z nowotworami

Elżbieta Wojdyła, Odział Onkologii Klinicznej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu i twórcy Międzynarodowych Igrzysk Sportowych Onko-Olimpiada to laureaci plebiscytu Złote Krople Rosy. We wtorek...

19.03.2013

Raport: coraz więcej kobiet umiera na raka

Choć rośnie wskaźnik przeżyć 5-letnich osób chorych na nowotwory, umiera na nie coraz więcej kobiet w średnim wieku mówili specjaliści podczas konferencji prasowej w Centrum Onkologii, prezentującej...

19.03.2013

Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe?

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w jakich przypadkach należy wzywać pogotowie ratunkowe i jak postąpić, kiedy w sytuacjach zagrażających życiu (w ocenie osoby dzwoniącej, wzywającej) pogotowie nie...

19.03.2013