GUM: o terminie legalizacji wag

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych informacją, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31...

07.11.2013

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork.

07.11.2013

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogoźno

Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył złożony przez Wójta Gminy Zgierz operat uzdrowiskowy. W oparciu o przedłożony operat potwierdzono, że Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogoźno posiada m.in....

07.11.2013

UOKiK bada skargę ponad 130 szpitali na NFZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130 szpitali na sposób rozliczania tzw. nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po tym postępowaniu UOKiK...

07.11.2013

Szpital modułowy powstanie w Katowicach

To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod klucz z ceramiką, instalacjami, drzwiami i oknami -, które trzeba tylko połączyć informuje Dziennik...

07.11.2013

Zjazd Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie

Podczas zjazdu szczegółowo omówiony został wdrożony system dopłat do dyżurów aptek oraz system wzrostu opłaty stałej za wydawane leki na receptę oraz przedstawione zostały główne założenia samorządu...

06.11.2013

Refundacja nocnych dyżurów aptek w Niemczech

5 lipca 2013 r. w Niemczech przyjęto ustawę w sprawie wsparcia dla zapewnienia dyżurów pełnionych przez apteki. Od jej wejścia w życie 1 sierpnia 2013 r. Niemcy są pierwszym krajem europejskim, w...

06.11.2013

NFZ przypomina o rejestratorach rozmów

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ poinformował na stronie internetowej Funduszu o konieczności posiadania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej...

06.11.2013

Rynek farmaceutyczny przeżywa kryzys

Spadki sprzedaży leków refundowanych, obniżki cen i częste zmiany na listach leków refundowanych to główne przyczyny ciągłego spadku w branży farmaceutycznej. Sytuacja ta jednak ma się poprawić, choć...

06.11.2013

NFZ zaprasza na szkolenie

Dwudniowe szkolenie obejmie takie zagadnienia jak rozwój kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy w oddziale oraz zarządzanie czasem i systemem rozliczania...

06.11.2013

Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem

Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem podkreślają eksperci i przedstawiciele branży farmaceutycznej. Ich zdaniem, ten zapis ustawy refundacyjnej ogranicza podstawowe w UE swobody:...

05.11.2013

Ostrożnie z wydawaniem Smecty na saszetki

Producent leku Smecta, firma IPSEN, postuluje o niesprzedawanie pacjentom pojedynczych saszetek leku, gdyż stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa farmakoterapii.

05.11.2013