W komunikacie wydanym przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, czytamy że w związku z pojawiającymi się sygnałami na temat nie do końca wyczerpujących postanowień zawartych w umowach cywilnoprawnych dotyczących obowiązków lekarzy, którzy są zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej z jednostkami prowadzącymi szkolenie specjalizacyjne lekarzy, zwraca się uwagę na konieczność zawierania stosownych postanowień w umowach cywilnoprawnych dotyczących obowiązków pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub nadzorowania realizacji staży kierunkowych.

Ministerstwo zwraca również uwagę, że lekarze, którzy mają zawarte umowy cywilnoprawne są często zobowiązani do opieki nad lekarzami odbywającymi szkolenie specjalizacyjne, pomimo, iż nie są oni formalnie kierownikami specjalizacji swych szkolących się kolegów, ale nadzorują np. jedynie realizację przez nich staży kierunkowych. Dotyczy to przypadku, gdy lekarz kierowany na staż specjalizacyjny do innej jednostki, jest obowiązany do odbywania danego stażu pod opieką wyznaczonego lekarza, który nie jest kierownikiem specjalizacji, tylko nadzoruje realizację ww. stażu.

W związku z powyższym obowiązki szkoleniowe należy wyraźnie określić w umowach cywilnoprawnych (kontraktach) zawieranych z lekarzami w jednostkach szkolących - czytamy w komunikacie.

Źródło: www.mz.gov.pl