OSSP: sami wprowadzamy dyrektywę transgraniczną

Ponieważ państwo niewiele zrobiło na razie w sprawie dyrektywy transgranicznej, my jako prywatni świadczeniodawcy, wprowadzamy ją w życie w nieco inny sposób i wychodzimy ze swoją ofertą poza Polskę,...

17.01.2014

PCZ zaoferuje ubezpieczenia zdrowotne

Spółka PCZ S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Zezwolenie zostało udzielone spółce PCZ Polska Kasa Chorych S.A.,...

17.01.2014

Enel-Med na liście „Rekinów biznesu”

Centrum Medyczne Enel-Med, jako jedyna firma z branży medycznej, znalazło się na liście Rekinów biznesu miesięcznika Kapitałowy. Według autorów zestawienia, tytuł Rekina biznesu to przede wszystkim...

17.01.2014

Europejska legitymacja zawodowa od 17 stycznia 2014

17 stycznia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia europejskiej...

17.01.2014

MZ: co czwarta osoba doznaje zaburzeń psychicznych

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaburzenia psychiczne rozpoznawane były u ponad 23 procent osób, które wzięły udział w trzyletnim ogólnopolskim badaniu EZOP Epidemiologia zaburzeń...

16.01.2014