OSSP: sami wprowadzamy dyrektywę transgraniczną

Ponieważ państwo niewiele zrobiło na razie w sprawie dyrektywy transgranicznej, my jako prywatni świadczeniodawcy, wprowadzamy ją w życie w nieco inny sposób i wychodzimy ze swoją ofertą poza Polskę,...

17.01.2014

PCZ zaoferuje ubezpieczenia zdrowotne

Spółka PCZ S.A. otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Zezwolenie zostało udzielone spółce PCZ Polska Kasa Chorych S.A.,...

17.01.2014

Enel-Med na liście „Rekinów biznesu”

Centrum Medyczne Enel-Med, jako jedyna firma z branży medycznej, znalazło się na liście Rekinów biznesu miesięcznika Kapitałowy. Według autorów zestawienia, tytuł Rekina biznesu to przede wszystkim...

17.01.2014

Europejska legitymacja zawodowa od 17 stycznia 2014

17 stycznia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia europejskiej...

17.01.2014

MZ: co czwarta osoba doznaje zaburzeń psychicznych

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaburzenia psychiczne rozpoznawane były u ponad 23 procent osób, które wzięły udział w trzyletnim ogólnopolskim badaniu EZOP Epidemiologia zaburzeń...

16.01.2014

Nowe laboratorium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

15 stycznia 2014 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oddano do użytku najnowocześniejsze w Polsce laboratorium badań przedklinicznych do badania radiofarmaceutyków. Wartość projektu wyniosła 2,5...

16.01.2014

Kętrzyn: przekroczenie norm ołowiu u mieszkańców

U kilkunastu mieszkańców Kętrzyna (Warmińsko-Mazurskie), w tym dzieci, stwierdzono przekroczenie norm ołowiu w organizmie. Przyczynił się do tego miejscowy zakład recyklingu akumulatorów, którzy...

16.01.2014

Niszczenie embrionów nie jest zabronione

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie jednej z klinik, która dopuściła się procederu niszczenia embrionów. Umorzenie było uzasadnione faktem, że w Polsce nie ma reguł dotyczących postępowania z...

16.01.2014

GIF: wycofanie z obrotu syropu Laculosum

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktów leczniczych Laculosum Nycomed oraz Lactulosum Tekeda. Do GIF wpłynęła decyzja własna podmiotu...

16.01.2014

Niewiele osób dobrowolnie ubezpiecza się w NFZ

Według NFZ tylko 18 tysięcyosób w Polsce miało w 2012 roku dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Z tego zaledwie 12 tysięcy zapłaciło składki. Pozostałe 6 tysięcy to członkowie ich rodzin, których mogą...

16.01.2014