NFZ zwraca uwagę, iż podczas kodowania hospitalizacji pacjentów z chorobą nowotworową najważniejsze jest właściwe wskazanie rozpoznania zasadniczego (stan, który w momencie wypisu ze szpitala został określony jako główny powód hospitalizacji) oraz rozpoznań współistniejących (wszystkie stany niebędące głównym powodem hospitalizacji, które występują u pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala oraz te, które powstały w trakcie leczenia lub wpływają na proces terapeutyczny lub przedłużają czas pobytu pacjenta w szpitalu).

W informacji przedstawionej przez NFZ zawarto zasady kodowania rozpoznań u pacjentów z chorobą nowotworową, kodowanie i rozliczanie chemioterapii lub radioterapii, zasady rozliczania świadczeń w przypadku gdy pacjent jest leczony tylko chemioterapią lub tylko radioterapią, a także przewodnik po poszczególnych katalogach.

Z związku z wydaniem powyższego komunikatu straciła moc "Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 marca 2011 r." umieszczona na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 02.03.2011 r.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nfz.gov.pl