Zgodnie z § 1 powyższego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 1680 zł. W porównaniu z rokiem 2013 minimalna płaca wzrosła o 80 zł.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źrodło: www.dziennikustaw.gov.pl