W ocenie NIK kluczowe elementy systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych mają poważne braki. Uznano, że system powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wprowadzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami. Główne zastrzeżenia dotyczyły faktu, że centra powiadamiania ratunkowego nie przyjęły funkcji dyspozytorskich czyli dysponowania siłami i kierowania akcjami ratowniczymi, mimo, że taki był podstawowy cel ich powstania. Ponadto zwrócono uwagę na trudności z elektroniczną integracją formularzy dotyczących zdarzenia wypełnianych przez operatorów z formularzami dyspozytorów poszczególnych służb, a także na opóźnienia przy wprowadzeniu rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie wiarygodnych i natychmiastowych informacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. W raporcie wskazano główne problemy związane z obsługą numeru 112 takie jak: brak jednolitych struktur w ramach województwa dotyczących przyjmowania i obsługi numerów alarmowych, brak możliwości pozyskania dokumentacji dla celów procesowych; brak identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w sytuacji przekierowania połączenia, brak wsparcia mapowego; brak automatycznej lokalizacji osób wykonujących połączenia na numery alarmowe lub dostępne dane lokalizacyjne są mało dokładne. Zdaniem NIK nierealne jest terminowe (czyli do końca 2013 r.) wprowadzenie pełnej funkcjonalności centrów powiadamiania ratunkowego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WKP

Źródło: www.nik.gov.pl