„To więcej niż szkoła rodzenia, bo staramy się rozwijać kulturę pedagogiczną przyszłych rodziców, wykorzystując dorobek psychologii prenatalnej. Staramy się ich przekonać, że proces wychowywania zaczyna się, kiedy dziecko jest jeszcze w łonie matki” – powiedziała PAP koordynatorka szkoły Dorota Siebiata–Tomczyk.

„Kładziemy też szczególny nacisk na równowagę rodzicielską, na włączanie obydwojga rodziców w opiekę nad dzieckiem, zachęcamy do wspólnego podejmowania ról rodzicielskich” – dodała.

Szkoła ma przygotowywać kobiety do aktywnego porodu w harmonii z naturą. Promuje karmienie piersią oraz stara się przygotować oboje rodziców do porodu rodzinnego.

Bezpłatne zajęcia w 8-osobowych grupach kobiet ciężarnych z 8 osobami towarzyszącymi składają się z 11 spotkań, które obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Pacjentki będą się uczyć oddechu w czasie porodu, relaksu, poprawią ogólną sprawność i uelastycznią mięśnie dna macicy.

Program zajęć powstał w oparciu o zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Nadzór merytoryczny nad programem objęła kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej prof. Anita Olejek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.