Przyczyną takiej decyzji była informacja w systemie Rapid Alert z Agencji Włoskiej, dotycząca niezgodności w miejscu wytwarzania produktu.

Źródło: www.gif.gov.pl