"Właściwa opieka onkologiczna jest we Włocławku bardzo potrzebna, obecnie pacjenci z tego rejonu dojeżdżają na terapię do Torunia i Bydgoszczy. Myślę, że kwestie związane z lokalizacją uda się jak najszybciej ustalić, kierując się przede wszystkim dobrem pacjentów" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynął już wniosek władz Centrum Onkologii o finansowanie przedsięwzięcia z budżetu samorządu województwa. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia do końca w 2014 roku powinien powstać trzykondygnacyjny budynek z dwoma bunkrami na stosowane w leczeniu nowotworów akceleratory wysokoenergetyczne.

"Szacowany koszt inwestycji to 56 milionów złotych. Część tej sumy pochodzić ma z budżetu państwa, udział budżetu województwa musiałby wynieść 25 milionów złotych" - poinformowała Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak zaznaczyła, Urząd Marszałkowski analizuje obecnie możliwości finansowania inwestycji oraz kwestie związane z jej lokalizacją. Chodzi o to, czy obiekt powinien powstać, jak chcą władze CO, w centrum Włocławka, czy też lepiej i bardziej funkcjonalnie byłoby umieścić go w sąsiedztwie kompleksu włocławskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

"Po dokonaniu analizy dokumentacji i skonsultowaniu decyzji co do lokalizacji budynku z konsultantami, krajowym i wojewódzkim, do spraw radioterapii onkologicznej, przedsięwzięcie zostanie wpisane do planu inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych" - dodała Krzemińska.

Włocławscy radni w grudniu ub.r. przekazali już działkę pod budowę Zakładu Teleradioterapii za symboliczny jeden procent wartości. Grunt przylega do funkcjonującej w tym mieście filii bydgoskiego Centrum Onkologii, w której jest dział diagnostyczny i chemioterapia.

Zakład Teleradioterapii, wejdzie w skład działającego już Centrum Diagnostyczno-Leczniczego sprawującego opiekę nad mieszkańcami Włocławka, a także okolicznych powiatów i gmin. Na obszarze tym mieszka ok. 800 tysięcy osób.

Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w czołówce regionów z najwyższym wskaźnikiem zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe. Z informacji bydgoskiego Centrum Onkologii wynika, że obecnie około 700 osób we Włocławku i powiecie, aby móc skorzystać z pełnego zakresu diagnostyki i skojarzonego leczenia chorób onkologicznych, dojeżdża do Bydgoszczy. Czas oczekiwania na leczenie w systemie ambulatoryjnym wynosi średnio trzy miesiące.