Ponad 70 wniosków trafiło do tej pory do komisji orzekających np., czy uszczerbek na zdrowiu...
17.06.2012
Przez 27 godzin dyżurował bez przerwy Wojciech Pytel, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w...
17.06.2012
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze wstrzymał planowe zabiegi ze względu na brak płatności przez...
16.06.2012
Rozmowa z prof. Andrzejem Denysem, redaktorem naukowym książki poświęconej problematycezakażeń...
Prawo.pl
15.06.2012
Resort finansów ugiął się i odkręcił kurek z pieniędzmi na największy rządowy projekt IT ujawnia...
15.06.2012
W Polsce nie ma możliwości sprzedaży krwi - zapewniła wiceminister zdrowia Agnieszka Pachciarz....
15.06.2012
Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończyło się w czwartek postępowanie odwoławcze w procesie...
15.06.2012
Posiedzenie Komisji Trójstronnej zostanie najpewniej poszerzone o informację o sytuacji w służbie...
15.06.2012
Resort finansów ugiął się i odkręcił kurek z pieniędzmi na największy rządowy projekt IT – ujawnia...
15.06.2012
Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (Świętokrzyskie) wydał postanowienie o wszczęciu i przeprowadzeniu...
14.06.2012
Senatorowie poparli w czwartkowym głosowaniu nowelizację ustawy o działalności leczniczej, która...
14.06.2012
Większość z 70 szpitali w województwie dolnośląskim nie zdecydowało się na wykupienie ubezpieczenia...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
W Małopolsce do tej pory ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych zawarło 18 na blisko 100...
14.06.2012
Urealnienie wyceny kosztów medycznych, informatyzacja, stworzenie sieci placówek i standaryzacja...
14.06.2012
Żaden z 70 szpitali w województwie dolnośląskim nie zdecydował się na wykupienie ubezpieczenia od...
14.06.2012
Pieniądze wydane na ubezpieczenia od zdarzeń medycznych przez szpitale, to dla nich ogromne...
14.06.2012
Większość szpitali w wojewódzkie kujawsko-pomorskim nie wykupiła ubezpieczeń od zdarzeń medycznych...
14.06.2012
Większość szpitali w Wielkopolsce nie zawarła umów ubezpieczeniowych od zdarzeń medycznych. Spośród...
14.06.2012
W Małopolsce do tej pory ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych zawarło 18 na blisko 100...
14.06.2012
Większość szpitali na Lubelszczyźnie nie wykupiło dotychczas ubezpieczeń od zdarzeń medycznych;...
14.06.2012
Na Podkarpaciu większość szpitali wstrzymuje się z wykupieniem ubezpieczenia od zdarzeń medycznych....
14.06.2012
W woj. pomorskim tylko sześć spośród 14 szpitali podległych samorządowi województwa pomorskiego...
14.06.2012
25 z ok. 300 szpitali znajdujących się w rejestrze podmiotów leczniczych województwa śląskiego...
14.06.2012
Tylko jeden szpital spośród 38 w woj. warmińsko-mazurskim wykupił obowiązkowe ubezpieczenie...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
Dwa szpitale na 26 placówek w województwie opolskim wykupiły ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, w...
14.06.2012
Organizacje prowadzące hospicja nie będą traktowane jak przedsiębiorstwa, a dodatkowe ubezpieczenia...
14.06.2012
Lekarze coraz więcej czasu poświęcają na prowadzenie dokumentacji medycznej, odbywa się to kosztem...
14.06.2012
Większą skuteczność działań przeciwepidemicznych i szybsze reagowanie na zagrożenia ma zapewnić...
14.06.2012