Obwieszczenie ministra zdrowia z 30 października 2014 roku w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015 (Dz. Urz. MZ poz. 72) względem poprzedniego obwieszczenia wprowadza zmiany do szczepień obowiązkowych:
- w zakresie szczepienia przeciw WZW typu B 1 roku życia, dopuszczalne jest jej wykonanie domięśniowo lub podskórnie (poprzednio tylko domięśniowo);

- w szczepieniu przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (trzecia dawka) w 5-6 miesięcy życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia), dodano uwagę, iż u dzieci z przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową oraz u dzieci urodzonych przed 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężcowo-krztuścową z bezkomórkowym komponentem ksztuśca (DTap) - według wskazań producenta szczepionki, zaś w przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę błoniczo-tężczową (DT);

- w zakresie obowiązkowego szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce (pierwsza dawka) dodano uwagę, iż ma być wykonana szczepionką autenowaną skojarzoną.

Obwieszczenie wprowadza również zmiany do obowiązkowych szczepień osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie:

- szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) może być podawana domięśniowo lub podskórnie (poprzednio tylko domięśniowo);

- szczepienie przeciw tężcowi jest obowiązkowe dla osób zranionych, narażonych na zakażenie tężcem i wykonywane jest domięśniowo lub podskórnie - poprzednie obwieszczenie wskazywało na osoby ze wskazań indywidualnych, zranionych, narażonych na zakażenie tężcem oraz w zależności od sytuacji epidemiologicznej i dokonywane mogło być podskórnie;

- szczepienie przeciw błonicy jest obowiązkowe dla osób narażonych na zakażenie wskutek styczności z chorymi na błonicę i może być podawane domięśniowo lub podskórnie - poprzednio dotyczyło osób ze wskazań indywidualnych, osób ze styczności z chorymi na błonicę lub w zależności od sytuacji epidemiologicznej i podawane było podskórnie;

- w przypadku szczepienia przeciw ospie wietrznej dodano uwagę, iż rekomendowany jest dwudawkowy cykl szczepienia;

- szczepienie przeciw wściekliźnie dotyczy osób narażonych za zakażenie w wyniku styczności ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym o zakażenie wirusem i podawane może być domięśniowo lub podskórnie - poprzednio dotyczyło osób ze wskazań indywidualnych oraz mających styczność ze zwierzęciem chorym na wściekliznę lub podejrzanym a zakażenie wirusem.

Czytaj także: NIZP-PZH promuje portal poświęcony szczepieniom >>>

Nowe obwieszczenie wprowadza też zmiany w zakresie szczepień zalecanych niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia:

- w przypadku szczepienia przeciw WZW typu B do katalogu osób, które powinny je wykonać, dodano osoby chore na nowotwory układu krwiotwórczego, ponadto w uwagach do szczepienia dodano, iż nie jest konieczne szczepienie przypominające osób zdrowych uprzednio zaszczepionych podstawowo, pomimo stężenia przeciwciał anty HBs poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l) - poprzednio użyto sformułowania „nie należy”;

- w przypadku zalecanego szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce dodano uwagę, iż nie należy go wykonywać na 4 tygodnie przed planowaną ciążą i w okresie ciąży - poprzednie obwieszczenie wskazywało uwagę, zgodnie z którą po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę przez 3 miesiące;

- w regulacjach o szczepieniu przeciw grypie uzupełniono katalog osób, którym zaleca się jego wykonanie o dzieci z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym oraz o osoby chorym na nowotwory układu krwionośnego;

- w przypadku zalecanych szczepień przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi zmieniono katalog osób z dzieci w 14 roku życia na młodzież;

- zwiększono katalog osób w stosunku do których zalecane jest wykonanie szczepienia przeciw inwazyjnym zakażeniom STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE o dzieci i osoby dorosłe z zaburzeniami odporności, wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim;

- w zakresie szczepienia przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (POLIOMYELITIS) zmieniono katalog osób, wobec których jest ono zalecane, na osoby wyjeżdżające do rejonów endemicznego występowania zachorowań oraz o osoby powyżej 19 roku życia dotychczas nieszczepionym, ponadto zmieniono rodzaj podawanej szczepionki, w zależności od sytuacji epidemiologicznej: doustną OPV monowalentną lub poliwalentną (zawierającą 1 lub 2 lub 3 typy wirusa) lub inaktywowaną IPV poliwalentną (zawierającą 1,2,3 typ wirusa);

- w odniesieniu do szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) zmieniono krąg osób, wobec których zalecane jest szczepienie o osoby przed inicjacją seksualną - poprzednio szczepienie to odbywało się według wskazań producenta szczepionki;

- w przypadku zalecanych szczepień przeciw gruźlicy zmieniono katalog osób na osoby do ukończenia 15 roku życia nieszczepione przeciw gruźlicy w ramach szczepień obowiązkowych - poprzednio noworodki i dzieci do 15 roku życia.

W informacjach uzupełniających, dotyczących szczepienia przeciw gruźlicy dodano, iż w przypadku wystąpienia wątpliwości co do stanu zaszczepienia przeciw gruźlicy, zaległe szczepienie przeciw gruźlicy może być przeprowadzone po konsultacji w poradni specjalistycznej wykonującej szczepienia ochronne.

Opracowanie: Jacek Tkacz