Organy wykonujące swoje zadania w zakresie nadzoru i kontroli działają wyłącznie na podstawie i w...
11.11.2011
Jak podaje portal polskieradio.pl, w świecie leków rozpoczyna się wojna na śmierć i życie o...
11.11.2011
Ustawa o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych z 16 września 2011 miała ograniczyć...
08.11.2011
Z dniem 1 stycznia 2012 r. tracą moc rozporządzenia dotyczące obowiązku ubezpieczenia OC podmiotów...
07.11.2011
Kontrola podmiotów leczniczych (zarówno tych niebędących, jak i będących przedsiębiorcami) stanowi...
04.11.2011
Ilość leku wskazana przez lekarza wystawiającego receptę nie jest wyłącznym kryterium oceny dla...
02.11.2011