Pielęgniarki to grupa personelu medycznego posiadająca od lat własną pragmatykę zawodową ustawę o...
07.12.2011
Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z przebiegiem procedury kontraktowania świadczeń...
02.12.2011
Na razie nie ma rządowego projektu przepisów dotyczących płacenia składki zdrowotnej przez...
29.11.2011