Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu, czyli  15 listopada 2014.

Czytaj: Ustawa transgraniczna podpisana przez prezydenta >>>

Plan finansowy NFZ zostanie znowelizowany do połowy grudnia, co będzie polegało na wpisaniu rezerwy w wysokości 367 mln zł, która była przewidziana na zwrot kosztów leczenia transgranicznego w 2014 roku, do innej rubryki. Uwolnienie środków na leczenie transgraniczne będzie wymagało zgody dwóch ministrów – zdrowia i finansów.

Poza tym minister finansów musi znowelizować rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej NFZ, które zawiera wzór planu finansowego Funduszu. Znowelizowany będzie musiał być także plan finansowy NFZ na 2015 rok, ponieważ nie zawiera rubryki pod nazwą rezerwa transgraniczna.

Minister zdrowia musi także wydać rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów leczenia za granicą. Resort przygotował jego projekt, ale prace nad nim trwają.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Zagadanienia związane z praktycznym znaczeniem dyrektywy transgranicznej dla polskich placówek medycznych omawia szkolenie organizowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.