Prawo.pl
Komentarz dotyczy metod finansowania świadczeń lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień...
Prawo.pl
24.12.2010
Komentarz poświęcony jest zagadnieniu atrybutów przypisywanych własnej marce. Zagadnienie...
17.12.2010
Komentarz opisuje zasady związane z zawieraniem umów na realizację recept, zawarte w projekcie...
10.12.2010
Komentarz autorstwa Adama Bartosiewicza omawia zmiany w prawie w zakresie zwolnienia od podatku od...
06.12.2010
Komentarz omawia relacje pomiędzy przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...
03.12.2010
Na temat konferencji Etyczne aspekty decyzji medycznych i zagadnień dotyczących bioetyki w zawodzie...
02.12.2010
Komentarz przedstawia problematykę przekształceń podmiotów leczniczych w świetle nowej ustawy o...
26.11.2010
Komentarz dotyczy udzielania przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych w trybie tzw....
19.11.2010