Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat zdarzeń niepożądanych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. Inicjatywa została wsparta przez Naczelną Izbę Lekarską, stowarzyszenia lekarzy oraz eksperta Rady Europy, prof. dr hab. med. Richarda Cranovsky´ego.

Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital - relacja

Prof. dr hab. med. Romuald Krajewski Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Zgromadzeni goście mieli okazję do przeanalizowania zagadnień związanych z tematyką błędów medycznych zarówno z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów. W imieniu tych ostatnich na konferencji wypowiedziała się Rzecznik Praw Pacjenta, Pani Krystyna Barbara Kozłowska, która zauważyła, że dobrym sygnałem jest fakt, że do jej biura wpływa o wiele mniej skarg niż na początku jej działalności. Ponadto poinformowała zgromadzonych, że obecnie trwają prace nad nowelizacjami w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegającymi m.in. na możliwości dochodzenia swoich praw na drodze administracyjnej, co w konsekwencji zmniejszy obciążenie sądów i skróci ich postępowanie.

Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital - relacja

Prof. dr hab. med. Richard Cranovsky Ekspert Rady Europy

Na temat zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej wypowiedział się prof. dr hab. med. Richard Cranovsky, ekspert Rady Europy w dziedzinie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu przytoczył przypadki zdarzeń niepożądanych, a także ich najczęstsze przyczyny, np. podjęcie niewłaściwych decyzji, błędy w wykonaniu czynności lekarskiej czy niewykonanie koniecznego działania.

Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital - relacja

Uczestnicy konferencji 30 marca 2011 r.

Zgromadzeni eksperci podkreślali konieczność wypracowania i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, wskazując na profilaktykę i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jako ważny aspekt pracy lekarza. Profesor Romuald Krajewski wskazywał również na znaczenie niekonfrontacyjnych form komunikacji w relacjach pacjent - lekarz.

Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital - relacja

Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i managerów ochrony zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.

Bezpieczny lekarz - bezpieczny pacjent - bezpieczny szpital - relacja

Stoisko Wolters Kluwer Polska