Ewa Kopacz powiedziała, że zamierza rozmawiać z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na temat pakietu ustaw zdrowotnych.
29 marca 2011 r. Minister Zdrowia Ewa Kopacz oświadczyła, że planuje spotkanie z Prezydentem, na którym będzie mowa o pakiecie ustaw zdrowotnych, uchwalonym przez Sejm 25 marca 2011 roku. Jak dodała, do rozmów „może dojść jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego”.
Minister dodała, iż obecnie „czeka na propozycję terminu spotkania z Pałacu Prezydenckiego”, gdyż nie uważa za stosowne narzucanie tej daty przez Resort Zdrowia. Przypomniała też, że do podobnego spotkania doszło za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, kiedy to rozmawiano m.in. o ustawie o koszyku świadczeń gwarantowanych. Minister dodała, iż „Prezydent wtedy tę ustawę podpisał właśnie po tych rozmowach”.
Uchwalone 25 marca 2011 r. ustawy: o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna), o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, trafiły teraz do Senatu.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 marca 2011 r.