Posłowie przyjęli główne założenia rządowego pakietu ustaw zdrowotnych.
25 marca br. Sejm uchwalił projekty rządowego pakietu ustaw w zakresie ochrony zdrowia. Tym samym nie zostały poparte wnioski Prawa i Sprawiedliwości, w których domagano się „odrzucenia wszystkich rządowych projektów ustaw zdrowotnych”. Wśród przyjętych ustaw znajdują się: ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa refundacyjna), ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także nowelizacje ustaw: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ostatnia z pakietu zdrowotnego, ustawa o działalności leczniczej, została uchwalona 18 marca 2011 roku.
Ustawa refundacyjna
Wśród polityków i ekspertów najwięcej emocji budzi projekt ustawy refundacyjnej, zakładający „urzędowe ceny i marże leków refundowanych (oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych)”.
Prawa pacjenta
Z kolei nowelizacja ustawy o prawach pacjenta wprowadza dla pacjentów możliwość „dochodzenia odszkodowań bez sądu”, co ma znacznie przyspieszyć uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia (na drodze administracyjnej, jak podkreśla resort zdrowia, będzie to realne w czasie ok. 7 miesięcy).
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty „zlikwidowano natomiast Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny”. Zamiast tego, „studenci medycyny będą zdawać Lekarski Egzamin Końcowy, a studenci stomatologii – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy”.
Informacja w ochronie zdrowia
Nowatorski projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia daje z kolei „możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez Internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 marca 2011 r.

Data publikacji: 28 marca 2011 r.