Generalny Inspektor Danych Osobowych wypowiedział się na temat ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Jak powiedział Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Danych Osobowych, w dalszym ciągu istnieją zastrzeżenia do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, uchwalonej 18 marca br. przez Sejm. Wyjaśnił, że na obecnym etapie trudno powiedzieć, „jakie dane będą znajdowały się w systemie informacji medycznej oraz kto do nich będzie miał dostęp”. Poza tym, nadal bardzo mało wiadomo na temat tego, „jak będzie wyglądał przepływ informacji”.
Inspektor dodał, że „przynajmniej 2 rzeczy powinny być regulowane ustawowo”. Pierwsza z nich to: jakie dane osobowe są gromadzone w poszczególnych rejestrach, w tym danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów. Druga kwestia dotyczy zakresu dostępu do poszczególnych rodzajów danych. To wszystko powinno zostać zapisane w uchwalonej ustawie.
Wiewiórowski poinformował, że wszystkie uwagi GIODO „zostaną przesłane także do Senatu, gdy będzie pracował nad ta ustawą”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 marca 2011 r.