Publiczne aparaty telefoniczne w szpitalach nie powinny być likwidowane. Pacjenci muszą mieć...
20.05.2013
Badania kliniczne są motorem postępu w medycynie, przyczyniają się do poprawy opieki medycznej i...
20.05.2013
30 spośród 47 placówek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd...
20.05.2013
Polki, u których wykryto mutację genu BRAC1, objęte są intensywną opieką profilaktyczną, nie ma...
20.05.2013
Uproszczenie procesu wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku - zakłada projekt nowelizacji...
20.05.2013
Wymogi formalne spełniają tylko dwie z 37 klinik zgłoszonych do konkursu, w którym zostaną...
20.05.2013
Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann oficjalnie potwierdził: resort chce ograniczyć koszyk...
20.05.2013
Firmy farmaceutyczne pracują nad systemem, w którym byłyby ujawniane wszystkie korzyści...
19.05.2013
Ujawnienie przez Angelinę Jolie podwójnej mastektomii wywołało w USA pozytywne reakcje. Ale...
19.05.2013
Nawet 9 mln Polaków może cierpieć na chorobę zwyrodnieniową stawów szacują eksperci. To jedna z...
19.05.2013
Polscy imigranci rzadko korzystają z usług brytyjskiej służby zdrowia (NHS); nie mają o niej zbyt...
18.05.2013
Bezpłatne prezerwatywy, porady na temat bezpiecznego seksu oraz informacje o problemie HIV/AIDS...
18.05.2013
Żądanie cesarskiego cięcia przy porodzie bez uzasadnionych wskazań medycznych przybiera niekiedy...
17.05.2013
Sklonowanie ludzkich komórek macierzystych jest kolejnym zwycięstwem nauki i nie budzi wątpliwości...
17.05.2013
Klonowanie ludzkich zarodków do celów terapeutycznych jest nie tylko nieetyczne, ale i mniej...
17.05.2013
Na stornie NFZ zostało opublikowane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja...
17.05.2013
W dniu 15 maja 2013 r. Prezes NFZ wydał zarządzenie Nr 30/2013/GPF zmieniające zarządzenie w...
17.05.2013
Badacze sklonowali ludzkie zarodki metodą Dolly, z których po raz pierwszy można pozyskać komórki...
17.05.2013
Dwie operacje leczenia wad słuchu wykonane w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w...
17.05.2013
80 proc. polskich lekarzy deklaruje: ujawnimy powiązania z firmami farmaceutycznymi. Gorzej, gdy...
17.05.2013
W czerwcu mają się zacząć prace w Ministerstwie Zdrowia nad projektem dobrowolnych ubezpieczeń...
16.05.2013
Łódzka prokuratura umorzyła ostatni wątek śledztwa w aferze tzw. łowców skór. Postępowanie...
16.05.2013
Urzędniczki Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz żony czy partnerki pracowników mogą się w...
16.05.2013
Koszty związane z wypłatą renty dożywotniej, przyznanej na rzecz pacjenta w związku z błędem...
16.05.2013
Czy pogotowie SP ZOZ-u ma obowiązek udostępnić przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora (nagranie...
16.05.2013
Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami jest jednym z podstawowych...
16.05.2013
Opublikowane zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza zmiany w poprzednio obowiązującym akcie. Zmiana...
16.05.2013
Wejście w życie unijnej dyrektywy umożliwiającej leczenie w innych krajach EU może wywołać wypływ...
16.05.2013
Maleje liczba pielęgniarek w Polsce; więcej odchodzi z zawodu, niż go podejmuje - wynika z raportu...
16.05.2013
Dzieci i seniorzy, kosztem osób pracujących, będą mieć szerszy dostęp do bezpłatnych usług...
16.05.2013