Wiceminister Zdrowia zapowiada, iż „będą rozmowy z Ministerstwem Finansów o uldze podatkowej za dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne".
Stanowisko MF w sprawie ulg
Minister Finansów Jacek Rostowski oświadczył, iż „nie będzie żadnych ulg w tym zakresie". Wyjaśnił on, iż „wprowadzenie ulg uniemożliwia procedura ograniczenia nadmiernego deficytu". Ulgi podatkowe w przypadku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oznaczałyby działanie sprzeczne z ustawą o finansach publicznych, „która ogranicza możliwość przyjmowania przez Rząd projektów ustaw mogących wpływać negatywnie na budżet państwa". Minister podkreślił też, że „Rada Ministrów nie może przyjmować projektów ustaw określających nowe zwolnienia, ulgi i obniżki, których skutkiem finansowym może być zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych".
Co na to Resort Zdrowia?
Jak stwierdził Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc, „stanowisko MF nie jest zaskoczeniem, gdyż podczas prezentacji projektu była mowa o komplikacjach związanych z procedurą ograniczenia nadmiernego deficytu". Szulc dodał, iż „MF nie jest przeciwne samej propozycji ulgi, a jedynie zwraca uwagę na przeszkody, mogące utrudniać jej wprowadzenie". Jakub Szulc dodał, że „nadal będą prowadzone rozmowy z Resortem Finansów w celu wypracowania wspólnego rozwiązania i ustalenia, jakich instrumentów finansowych można użyć".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2011 r.

Data publikacji: 31 marca 2011 r.