Fundacja Panoptykon wyraża wątpliwości, czy wszystkie informacje, które będą gromadzone w Polskim...
22.07.2014
Rzecznik praw obywatelskich zwróciła się więc do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z prośbą o...
22.07.2014
Sejmowa komisja zdrowia opiniowała w poniedziałek 21 lipca 2014 wieczorem poprawki zgłoszone...
22.07.2014
Szpitale we wszystkich miastach przekładają planowe operacje, bo w magazynach brakuje krwi alarmuje...
22.07.2014
Urząd marszałkowski województwa łódzkiego w 2014 roku przeznaczy na 7 zdrowotnych programów...
22.07.2014
Obrzezani mężczyźni, uświadomieni na temat ryzyka związanego z HIV, częściej decydują się na...
22.07.2014
Szpital nie jest zobowiązany do finansowania wszystkich leków podawanych pacjentowi, a jedynie...
22.07.2014
Starostwa żniński Zbigniew Jaszczuk planuje staranie o środki unijne z nowego rozdania i...
22.07.2014
W projekcie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok brak jest odzwierciedlenia...
22.07.2014
Gwarantem bezpieczeństwa obrotu produktem leczniczym w aptece jest zawsze wiedza osób, których...
22.07.2014
Dzisiaj, 22 lipca 2014, rząd ma się zająć projektem zmian w Prawie farmaceutycznym, mającym...
22.07.2014
Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oświadczyło, że z ogromnym smutkiem i zażenowaniem odebrało...
22.07.2014
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oświadczył, że jako reprezentujący samorząd...
21.07.2014
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny w Warszawie profesor Bogdan Chazan dostał wypowiedzenie z pracy;...
21.07.2014
SLD złożył w Sejmie projekt zmian w przepisach dotyczących stosowania klauzuli sumienia przez...
21.07.2014
Pomiędzy ministerstwem pracy i ministerstwem finansów trwają uzgodnienia dotyczące nowych zasad...
21.07.2014
Dyrektor Szpitala Św. Rodziny profesor Bogdan Chazan (na zdjęciu) w poniedziałek 21 lipca 2014 po...
21.07.2014
Pielęgniarki protestują przeciwko rozwiązaniom dotyczącym prawa wypisywania leków tylko przez te z...
21.07.2014
Przyjęcie ustawy o in vitro może spowodować włączenie do programu refundacyjnego dużą grupę...
21.07.2014
20 lipca 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające szczegółowe warunki i tryb...
Jacek Tkacz
21.07.2014
18 lipca 2014 roku na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt nowelizacji...
21.07.2014
Pojęcie GRC odnosi się do placówek medycznych, ponieważ każda placówka medyczna powinna chronić...
Małgorzata B. Borowa
21.07.2014
Sejmowa komisja rozpocznie we wtorek 22l ipca 2014 prace nad projektem ustawy o komisjach...
21.07.2014
W wyniku zdecydowanych działań inspekcji farmaceutycznej, która wypowiedziała wojnę nielegalnemu...
21.07.2014
Na rynku pojawiły się firmy oferujące w trakcie pokazów pakiety usług medycznych dla seniorów....
21.07.2014
Konfederacja Lewiatan proponuje rozszerzenie działalności socjalnej w firmie o możliwość...
21.07.2014
Inwestycje w wojewódzkim Centrum Onkologii, będące częścią marszałkowskiego programu rozwoju i...
21.07.2014
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz przedstawił podczas posiedzenia sejmowej...
21.07.2014
Trybunał Konstytucyjny uznał, że Naczelna Rada Lekarska nie posiada legitymacji do zaskarżania...
21.07.2014
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje cykl szkoleń na temat nowoczesnych...
21.07.2014