Konstytucja w art. 68 ust. 1 ustanawia prawo do ochrony zdrowia i jako gwarancję tego prawa w ust....
21.09.2007
29 września 2007 r. wejdą w życie przepisy antykorupcyjne dotyczące rynku aptecznego. Znowelizowana...
21.09.2007
Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza W centrum działań rachunkowości finansowej...
14.09.2007
Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz....
Prawo.pl
07.09.2007
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej u.z.o.z. (tekst jednolity Dz. U. z...
Prawo.pl
07.09.2007
Istnieje pilna potrzeba ciągłego doskonalenia praktyk zarządczych w zakładach opieki zdrowotnej....
17.08.2007
Zgodnie z przepisem art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (k.p.) pracownikowi...
10.08.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski