Komentarz dotyczy unieważniania postępowań przetargowych przez zakłady opieki zdrowotnej. W...
22.03.2011
Proszę o podanie warunków legalności eksperymentu medycznego polegającego na pobraniu od chorego...
Prawo.pl
18.03.2011
Komentarz omawia zagadnienie dokumentacji medycznej w świetle nowego rozporządzenia w sprawie...
18.03.2011