Pacjenci otrzymają znaki identyfikacyjne
\\

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku. Trafił on właśnie do konsultacji.

Projekt zakłada zaopatrywanie pacjentów w znaki identyfikacyjne służące potwierdzeniu ich tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, co ma przyczynić się do ograniczenia ryzyka pomyłek i negatywnych skutków wykonania zabiegu czy podania leku niewłaściwemu pacjentowi. Pacjent będzie zaopatrywany w znak identyfikacyjny przy przyjęciu do szpitala.

Kolejne przepisy regulują sytuacje szczególne, w których zastosowanie tego trybu nie jest możliwe. Dotyczy to przyjęcia do szpitala pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić. Znak identyfikacyjny zawiera w takim przypadku oznaczenie "NN" oraz dodatkowe oznaczenie numeryczne, umożliwiające identyfikację pacjenta w sytuacji, gdy w tym samym czasie w szpitalu przebywa więcej niż jedna osoba o nieustalonej tożsamości. Po ustaleniu danych takiego pacjenta, zaopatruje się go w znak identyfikacyjny, na którym są zakodowane jego dane osobowe.

Szczególny tryb postępowania wymagany jest również w sytuacji, kiedy ze względu na stan pacjenta przyjmowanego do szpitala, obowiązek zaopatrzenia go w znak identyfikacyjny musi ustąpić pierwszeństwa konieczności udzielenia pomocy medycznej ratującej życie lub zdrowie pacjenta. Opaska ze znakiem identyfikacyjnym jest zakładana pacjentowi po udzieleniu niezbędnej pomocy.

Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 8 maja 2012 r.

\
Data publikacji: 8 maja 2012 r.