Ustawa o działalności leczniczej należy do tej kategorii aktów prawnych, które rewolucjonizują...
29.06.2011
Dotacja udzielana podmiotom tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za dokonanie...
24.06.2011
Czy personel powinien zezwolić na obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń, jeżeli pacjent...
Dorota Karkowska
23.06.2011