OZZPiP: europejska akcja obrony publicznej służby zdrowia
\\

Zarząd Krajowy OZZPiP poinformował o zaplanowanej w czerwcu br. konferencji prasowej o skoordynowanej europejskiej akcji obrony publicznej służby zdrowia.

Jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, 5 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Miodowej 14 odbędzie się polska konferencja prasowa dotyczącą skoordynowanej europejskiej akcji obrony publicznej służby zdrowia.

W dniach 12-13 maja br. odbyła się Europejska Konferencja, której uczestnicy utworzyli Europejską Sieć na Rzecz Prawa do Zdrowia. W całej Europie polityka państw jest prowadzona w kierunku przyspieszenia procesu prywatyzacji systemów opieki zdrowotnej, czego skutkiem będzie ograniczanie działalności i zamykanie niedochodowych zakładów opieki zdrowotnej. Pretekstem do ataków na publiczne systemy opieki zdrowotnej i systemy opieki społecznej oraz działania przeciwko prawom socjalnym jest kryzys oraz konieczność ograniczenia wydatków publicznych.

Proces ten wywołał silny opór pracowników służby zdrowia, związków zawodowych, stowarzyszeń i partii politycznych w poszczególnych krajach. Wspólne problemy i podobne reakcje nasunęły myśl o zjednoczeniu wysiłków, czego wynikiem jest dynamicznie rozwijająca się współpraca związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych dziewięciu europejskich krajów.

W związku z powyższym, uczestnicy Europejskiej Konferencji podjęli decyzję o jednoczesnym zorganizowaniu konferencji prasowych w krajach europejskich. Celem konferencji jest poinformowanie opinii publicznej o skoordynowanej europejskiej akcji obrony publicznej służby zdrowia.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.ozzpip.com.pl, stan z dnia 4 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 4 czerwca 2012 r.