GIF: produkt leczniczy Acviscin wycofany z obrotu
\\

Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 28/WC/2014 wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Acviscin (Vancomycinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji.

Wycofane zostały następujące serie produktu:

Acviscin (Vancomycinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg, 1 fiolka:

Numer serii: 5000830, data ważności: 10.2014Numer serii: 5000999, data ważności: 02.2015Numer serii: 5001039, data ważności: 03.2015Numer serii: 5001066, data ważności: 04.2015Numer serii: 5001177, data ważności: 07.2015

Acviscin (Vancomycinum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiolka:

Numer serii: 5000831, data ważności: 10.2014Numer serii: 5000880, data ważności: 11.2014Numer serii: 5000960, data ważności: 01.2015Numer serii: 5001027, data ważności: 03.2015Numer serii: 5001123, data ważności: 05.2015Numer serii: 5001128, data ważności: 06.2015Numer serii: 5001258, data ważności: 09.2015

Podmiotem odpowiedzialnym jest Actavis Group PTC ehf. Islandia.

11 czerwca 2014 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego dotycząca wycofania podanych serii produktu leczniczego Acviscin. Decyzja została podjęta w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od wytwórcy, dotyczącym podejrzenia wystąpienia wady jakościowej produktu, ze względu na możliwe zanieczyszczenie cząstkami stałymi.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.gif.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2014 r.

\
Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.