Eksperci: Ustawa refundacyjna niekorzystna dla polskich leków innowacyjnych
\\

Ustawa refundacyjna, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r. wpłynie negatywnie na dynamikę wzrostu zarówno leków innowacyjnych, jak i generycznych w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu firmy PMR pt. „Rynek leków generycznych i innowacyjnych w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014”.

Jak powiedziała Agnieszka Skonieczna, ekspert PMR ds. rynku farmaceutycznego, „ustawa o refundacji z 12 maja 2011 r., której większość przepisów weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadza najważniejszą zmianę w działaniu systemu refundacji w Polsce w ostatnich latach, której skutki dotyczą zarówno pacjentów, farmaceutów, lekarzy, hurtowni, jak i firm farmaceutycznych”.

Do najważniejszych zmian, które wprowadza, PMR zalicza:

- w latach 2012-2014 rynek leków generycznych w Polsce będzie rozwijał się w szybszym tempie niż rynek leków innowacyjnych, głównie z powodu ustawy refundacyjnej i zmian na listach leków refundowanych (to doprowadzi do cięć w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację, co odbije się w większym stopniu na segmencie leków innowacyjnych);

- w Polsce udział leków generycznych w rynku pod względem wartości jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie i wynosi około 65%, przy 25% udziale leków innowacyjnych (ilościowo, udział leków generycznych w rynku jest jeszcze wyższy i przekracza 80% i wszystko wskazuje na to, że proporcje te nie ulegną zmianie w ciągu najbliższych kilku lat);

- nowelizacja listy leków refundowanych z lutego 2012 r., która weszła w życie w marcu 2012 r., będzie miała negatywny wpływ segment leków innowacyjnych (w segmencie leków generycznych negatywne skutki nowelizacji list leków refundowanych będą równoważone przez wzrost sprzedaży leków nierefundowanych, a zwłaszcza produktów OTC).

Podsumowanie:

- PMR dla leków odtwórczych prognozuje średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 3% dla lat 2012-2014;

- w segmencie leków innowacyjnych nie zostanie zanotowany wzrost, a wartość rynku w 2014 r. powróci do wartości z 2011 r.;

- w 2013 r. i 2014 r. tempo wzrostu rynku będzie wyższe niż w 2012 r. dla obu segmentów, w związku z ogólną poprawą sytuacji ekonomicznej w Polsce, wzrostem popytu i wzrostem średnich cen leków;

- chociaż udział leków innowacyjnych w polskim rynku farmaceutycznym jest nieznaczny, w ostatnich latach zaobserwować możemy pojawianie się w Polsce coraz większej liczby innowacyjnych projektów badawczych (w które angażują się zarówno uczelnie wyższe, jak i firmy farmaceutyczne).

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 7 maja 2012 r.

\
Data publikacji: 7 maja 2012 r.