„Współczesna praworządność: nowe oblicza”

Wydarzenia

Praworządność była już obiektem rozmyślań starożytnych myślicieli. Poprzez wieki koncepcja praworządności budowała swoją formę i treść, dostosowując się do panujących ustrojów politycznych, systemów...

26.02.2014

Konkurs na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland

Wydarzenia

Uczestnicy mają za zadanie napisać artykuł na temat Prawo własności intelektualnej. Dopuszczalne są artykuły współautorskie. W Konkursie mogą brać udział wszyscy studenci i absolwenci WPiA UAM (do 2...

24.02.2014

Konferencja naukowa „Przemiany w państwie i prawie”

Wydarzenia

Merytorycznym założeniem Konferencji, będącej jednym z wydarzeń mających na celu uczczenie 70-lecia istnienia Uniwersytetu, jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami jakie zachodzą we współczesnym...

22.02.2014

EMC2 czyli prestiżowy moot court

Wydarzenia

EMC2 to druga co do wielkości tego typu inicjatywa na świecie. Konkurs polegający na symulacji rozprawy w systemie rozwiązywania sporów WTO ma na celu wspieranie edukacji kształcących się adeptów...

19.02.2014

Startuje globalny konkurs Google Science Fair 2014

Wydarzenia

Już po raz czwarty Google ogłasza konkurs, w którym młodzi naukowcy i inżynierowie mogą się wykazać nie tylko wiedzą, ale też realnie wpłynąć na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Teraz...

14.02.2014

Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego na UMCS

Wydarzenia

ELSA Lublin zaprasza wszystkich studentów lubelskich uczelni na III edycję Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego współorganizowanego z Kancelarią Prawną FilipekKamiński i Katedrą Prawa...

08.02.2014

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Wydarzenia

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej...

03.02.2014

Ogólnopolski Konkurs "Mistrzowie Mediacji"

Wydarzenia

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie...

03.02.2014

Konkurs na pomysł - dołącz do grona wynalazców!

Wydarzenia

Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i okazję do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej. Organizatorzy chcą Was zainspirować do...

31.01.2014