Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Zmiany i ich kierunki”, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2014 r. we Wrocławiu.

W tym roku sesje tematyczne zostaną poświęcone następującym zagadnieniom:

·  Trzy filary społecznej odpowiedzialności biznesu: równowaga czykoncentracja na jednym priorytecie?

·        Nowe techniki raportowania społecznego

·       Metody pomiaru efektywności działań podejmowanych w obszarze CSR

·        Komunikacja z interesariuszami

·        Rozwój społecznej odpowiedzialności - Polska, Europa, Świat

·   Dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji

 

Patroni medialni: CR Navigator, Giełda Inwestora, Greenbiznes.pl, WoltersKluwer Polska

Zapisy i szczegóły: www.odpowiedzialnosc.konferencja.org