O przyszłości integracji UE porozmawiamy w Poznaniu

Wydarzenia

7 kwietnia 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Futurum Europae Ogólnopolska Konferencja Naukowa...

26.03.2014

Konferencja „Ataki Sieciowe 2014”

Wydarzenia

24 i 25 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbędzie się największa w Polscekonferencja naukowa poświęcona cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu - Ataki Sieciowe2014.Będzieto 4....

22.03.2014

Będą rozmawiać o naszym bezpieczeństwie w sieci!

Wydarzenia

Stworzenie forum wymiany doświadczeń przede wszystkim dla prawników, informatyków, przedstawicieli sektora IT oraz agend rządowych to główny cel organizatorów konferencji naukowej Ataki Sieciowe,...

21.03.2014

Szkolenie Fundacji Court Watch Polska ponownie na UMK

Wydarzenia

Fundacja Court Watch Polska powstała w celu długofalowej realizacji w Polsce idei Court Watch, czyli ruchu społecznego o zasięgu międzynarodowym, którego celem jest sprawowanie obywatelskiej kontroli...

21.03.2014

Seminarium naukowe "Prawo a media"

Wydarzenia

Tematy, które zostaną poruszone w czasie seminarium dotyczyć będą m. in. konieczności rejestracji prasy oraz aspektu czy blogi są formami koniecznymi do rejestracji. Na uwagę zasługuje też ochrona...

19.03.2014

Konferencja "Paragrafy w świecie sportu"

Wydarzenia

Tematem przewodnim będzie szeroko rozumiane prawo sportowe. Uczestnicy Konferencji będą mieli szansę zagłębić się w takie zagadnienia jak: dyskryminacja w sporcie, zakazy stadionowe, kontratyp w...

18.03.2014

Konferencja "Prawo pracy a prawo podatkowe"

Wydarzenia

Wieloaspektowość powiązań prawa pracy z prawem podatkowym pozwala Organizatorom przyjąć założenie, że Konferencja umożliwi jej Uczestnikom wymianę poglądów oraz spostrzeżeń w kontekście związków...

17.03.2014

Ruszyła IX edycja konkursu Law Games

Wydarzenia

Do 6 kwietnia 2014 r. studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji mogą zarejestrować się i nadsyłać prace w pierwszym etapie konkursu Law Games, którego organizatorami są kancelaria...

14.03.2014

XVIII Lokalny Konkurs Krasomówczy w Poznaniu

Wydarzenia

ELSA Poznań zaprasza zainteresowanych studentów do obejrzenia zmagań stron procesowych - studentów III, IV i V roku w XVIII Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 20 marca 2014r. o godz....

12.03.2014

VIII Turniej Prawa Rzymskiego "Ius Controversum"

Wydarzenia

Koło Naukowe Utriusque Iuris zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku prawa na WPiA UW do udziału w VIII Turnieju Prawa Rzymskiego Ius Controversum, opartego na formule moot courtu, symulującego...

10.03.2014