W Turnieju może wziąć udział każdy student, który w bieżącym roku akademickim jest zapisany na przedmiot „Prawo rzymskie”. Studenci mogą zgłaszać się zorganizowani w dwuosobowe drużyny albo indywidualnie (z zastrzeżeniem, że uczestnicy indywidualni nie mogą zostać zakwalifikowani do drugiego i trzeciego etapu Turnieju; mogą jednak zdobyć kwalifikację do ogólnopolskiego finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” jeśli uzyskają najwyższy wynik indywidualny).

Turniej stanowi wydziałowe eliminacje do finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Zostaną do niego zakwalifikowani członkowie drużyny, której przyznano pierwsze miejsce w Turnieju oraz zawodnik, który zdobył w pierwszym etapie wynik najwyższy.

Turniej składa się z trzech etapów. Pierwszy odbywa się w formie pisemnej. Drugi i trzeci etap odbywają się w formie symulacji procesu formularnego. Do drugiego etapu zostaje zakwalifikowanych 5 drużyn, do trzeciego dwie drużyny.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres: controversum@gmail.com do 1 kwietnia 2014 r.

Źródło: www.ui.uw.edu.pl