Dwudniowa konferencja obejmować będzie sesje referatowe, podczas których studenci i doktoranci kierunków ekonomicznych oraz administracyjnych z uczelni z całej Polski zaprezentują przygotowane przez siebie artykuły w formie prezentacji multimedialnych. Stworzone w ten sposób zostanie forum wymiany doświadczeń i uwag między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi.

Podczas konferencji wystąpi m.in. przedstawiciel Centrum A. Smitha prof. dr hab. Tomasz Gruszecki. Członek rad nadzorczych m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz PZU S.A.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy na temat działań podejmowanych przez bank centralny, instytucje nadzorcze oraz same banki i firmy ubezpieczeniowe, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i stabilność systemu finansowego wśród uczestników konferencji.

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej” została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin, Wojewody Lubelskiego oraz Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Przyjdź i dowiedz się czy Twoje pieniądze są bezpieczne!