Uczestnicy debatowali na temat kształtu i roli  Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości nowej kadencji, wymiany dobrych praktyk oraz integracji środowiska mediatorów. Przedstawiciele Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów obecnej kadencji przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady.

„Rada musi wyprzedzać oraz kreować rzeczywistość mediacyjną w Polsce”– podsumował sprawozdanie Przewodniczący Rady Pan Jerzy Książek.

W trakcie długiej i ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę integracji środowiska mediatorów. Pani Ewa Wiśniewska-Sobel ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich opowiedziała o istniejącej inicjatywie „Okrągły Stół Mediatorów” i zaprosiła na najbliższe spotkanie. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z podstawowych zadań Rady w nowej kadencji powinno być stworzenie przejrzystych standardów pracy, a także szkoleń mediatorów. Ponadto, pojawiło się wiele głosów, iż Rada powinna być w przyszłej kadencji platformą komunikacji między środowiskiem mediatorów a resortem sprawiedliwości.

Zdaniem uczestników spotkania w składzie Rady powinni znaleźć się przedstawiciele środowisk, które w praktyce zajmują się mediacją (mediatorzy, sędziowie, prokuratorzy i policjanci), a także reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawodowi pełnomocnicy. (ms.gov)