Koło Naukowe Prawa Pracy działające przy Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję naukową z cyklu Prawo pracy w systemie prawa. Tegoroczny temat czwartej części cyklu Konferencji to Prawo pracy a prawo podatkowe. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej, nie zapewniają noclegów ani wyżywienia, ale służą wszelką pomocą we wskazaniu możliwości ich zorganizowania. Na Państwa życzenie przedstawimy propozycje noclegów.

INFORMACJA DLA PRELEGENTÓW

Nie chcąc ograniczać Państwa kreatywności, nie narzucamy tematyki referatów, ale zastrzegamy sobie prawo do ich wyboru na podstawie nadesłanych abstraktów. Abstrakty prosimy nadsyłać do 20 lutego 2014 roku, na adres konferencja.praca.podatki@gmail.com w formacie ,doc., docx, pdf, minimum 250, maximum 1000 słów, czcionka TNR 12, podając reprezentowaną organizację/jednostkę. Informacje o wybranych referatach uzyskają Państwo do 10 marca 2013 roku. Reprezentantom danej organizacji/jednostki przysługuje limit trzech prelekcji. Do abstraktu prosimy załączyć: 1. zgodę zwierzchnika naukowego o objęciu nadzorem merytorycznym Państwa referatu. 2. formularz zgłoszenia

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Osoby chcące wziąć udział w Konferencji w charakterze Słuchacza proszone są o zgłoszenie chęci udziału na adres konferencja.praca.podatki@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości „SŁUCHACZ”. PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA Artykuły konferencyjne opublikowane zostaną w publikacji pokonferencyjnej Koła Naukowego Prawa Pracy. Teksty przyjmowane będą do 20 kwietnia 2014 roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia, zapewniając pomoc przy rozwiewaniu wszelkich wątpliwości.

Zespół Koła Naukowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego