Przez dwa dni konferencja będzie miejscem spotkań najlepszych prawników, informatyków oraz ekspertów ze świata IT w Toruniu. W tym roku główną osią Konferencji będą następujące tematy:

• zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie,

• zagrożenia typu Advanced Persistent Threats wymierzane w przedsiębiorców,

• społeczności przestępcze funkcjonujące w sieci darknet. 

Udział w konferencji będzie potwierdzany imiennym certyfikatem wystawianym dla każdego słuchacza.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Konferencja organizowana jest przez Studenckie Koło Prawa Nowych Technologii.

Więcej informacji, w tym agendę wydarzenia, znaleźć można na stronie konferencji. 

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować na stronie - studenci, doktoranci i pracownicy UMK są zwolnieni z konieczności wnoszenia opłaty konferencyjnej.