Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie stanowiące podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w roku akademickim 2013/2014. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 30 października 2014 r. W ramach Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!