Startuje globalny konkurs Google Science Fair 2014

Wydarzenia

Już po raz czwarty Google ogłasza konkurs, w którym młodzi naukowcy i inżynierowie mogą się wykazać nie tylko wiedzą, ale też realnie wpłynąć na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Teraz...

14.02.2014

Konkurs z Publicznego Prawa Gospodarczego na UMCS

Wydarzenia

ELSA Lublin zaprasza wszystkich studentów lubelskich uczelni na III edycję Konkursu z Publicznego Prawa Gospodarczego współorganizowanego z Kancelarią Prawną FilipekKamiński i Katedrą Prawa...

08.02.2014

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

Wydarzenia

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej...

03.02.2014

Ogólnopolski Konkurs "Mistrzowie Mediacji"

Wydarzenia

Wizją Konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie...

03.02.2014

Konkurs na pomysł - dołącz do grona wynalazców!

Wydarzenia

Konkurs skierowany jest głównie do studentów oraz łączy w sobie możliwość rozwinięcia talentów i okazję do uzyskania praw w zakresie własności intelektualnej. Organizatorzy chcą Was zainspirować do...

31.01.2014

Konferencja naukowa „Miejsce zdarzenia”

Wydarzenia

Celem jednodniowej konferencji jest podsumowanie i omówienie obecnego stanu wiedzy na temat badania miejsca zdarzenia w Polsce i za granicą. Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy dotyczące...

26.01.2014

Student prawa w Wydziale Cywilnym Sądu

Wydarzenia

W dniu 10 stycznia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie odbył się ogólnopolski konkurs na najlepszą symulację rozprawy cywilnej. Organizatorami zmagań byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej...

20.01.2014

Praca w prokuraturze - perspektywy i praktyka

Wydarzenia

Jaka jest droga do zwodu prokuratora, na czym polega jego praca, jakie są obowiązki prokuratorów i jakie uprawnienia daje prokuratorom ustawa o prokuraturze? O blaskach i cieniach prokuratorskiej...

18.01.2014

Konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego

Wydarzenia

Wolters Kluwer wydawca miesięcznika oraz redakcja Przeglądu Prawa Handlowego po raz kolejny ogłaszają konkurs na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace...

18.01.2014

Konferencja Naukowa ,,Przemiany w Państwie i Prawie”

Wydarzenia

Merytorycznym założeniem Konferencji ,,Przemiany w Państwie i Prawie wpisanej w obchody 70-lecia UMCS, jest podjęcie rozważań nad przeobrażeniami jakie zachodzą we współczesnym państwie i prawie w...

17.01.2014

Debata na UW: prokuratura – niedokończona reforma?

Wydarzenia

Czy prokuratura jest częścią władzy wykonawczej czy sądowniczej? Jaki model prokuratury jest realizowany obecnie, a jaki powinien być docelowy? Na czym polega niezależność prokuratury, a na czym jej...

13.01.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski