Profesor Stanisław Sołtysiński specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, własności przemysłowej, międzynarodowych transakcji gospodarczych. Jest absolwentem i wieloletnim pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UAM, był dziekanem Wydziału w latach 1981-1984. Wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rady Zarządzającej UNIDROIT, Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europaea, European Academy of Sciences and Arts; doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zapraszają pracowników naukowych i studentów do wzięcia udziału w wykładzie.


Kinga Mierzyńska – Ambasadorka portalu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu