Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni. Dlatego gospodarz konferencji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, serdecznie zaprasza rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli miejskich i wojewódzkich władz samorządowych do udziału w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2014.

Poświęcona ona będzie aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Będzie to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

Konferencja ta - organizowana cyklicznie w ramach wieloletniego programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 2014 r.

Źródło: www.studyinpoland.pl